BUGFIX
UVA po računu, a ne prikaz negativnih brojeva ispravno
(dobiti od V6.4.1008)


Razdjelnik za tisuće nije za negativne iznose poreza na popisu, prema računima u financijskom računovodstvu EUROFIB za Windows ispravno prikazati. (Npr. umjesto -1.00,00 -100,00)

U softver, vidi ove analize o izvješćima => UVA-provjera valjanosti => po računima.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)