NEW
Stvaranje MOSS poruka (mini One Stop Shop) za Slovačku
(dobiti od V7.2.1513)


Poruka MOSS (mini One Stop Shop) može biti izrađen sada dostupan za Slovačku s računovodstveni softver EUROFIB za Windows.

Detaljan vodič o ovoj temi može se naći ovdje: Moss upute (njemački)(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)