NEW
Novi UVA obrazac za Poljsku (2014)
(dobiti od V7.2.1430)


Računovodstveni softver za Windows EuroFib je produžen. Od sada na poreznim prijavama prodaja u 2014 je dostupan za Poljsku.

Možete naći ovu promjenu u softveru pod Master Data => Društva Master => poreznih definicija => porezni ured.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)