NEW
UVA obrazac za Austriju od 2016.
(dobiti od V7.2.1544)


Novi UVA obrazac za Austriju (od 2016.) uvršten je u računovodstveni softver za Windows EUROFIB. Novi porezni broj (13%) mora biti izrađen ručno u matičnim podacima.

Naći ćete ovu promjenu u softver na temelju Master Data => Društvo Master => Porezni definicije => Porezna uprava.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)