BUGFIX
Definicija vlastitih izvoza i račun za časopis Journal /
(dobiti od V7.2.1531)


Definicija izvoz je sada moguće za glazbene račun / časopisima.

Naći ćete ovu promjenu u softver na temelju evaluacije => list Račun => Print i izvješćima => Journal => Print u prikazu za ispis u popisu => Izvoz Definicije.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)