NEW
E-mail iz EUROFIB s MS Outlook potpisa
(dobiti od V7.1.1309)


Ako e-mail izravno iz računovodstveni softver za Windows EUROFIB stvorio (npr. bilanca, otvorene stavke, podsjetnike, ...) smatra se sada postavka za MS-Outlook potpisa. Mail format je promijenjen iz teksta u HTML.

Ovo je proširenje u softver, na primjer. podaci izvoz (munja) na e-mail ili provjeriti pod Dunning => napomena => Ispiši sa odaberite E-mail.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)