NEW
Extended parking dokument
(dobiti od V7.2.1410)


Parkirno dokument u računovodstveni softver za Windows EuroFib je poboljšan.

Od sada možete i već nekoliko UID Park fakture i podacima o kupcima. Ove vrijednosti su naravno preuzela knjiga masku čak i sa stjecanjem u online.

Osim toga, prozor za stjecanje dokumenata iz pre-otkrivanje je proširena. Sada možete pretraživati ​​arhive broj i sortirati.

Možete naći ove promjene u softveru pod Book => Document Parking => Screen i knjige pod Knjige => Online Uređivanje => dokaz o pre-otkrivanja.
(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)