ELO

Za individualne zahtjevi koji se povećavaju

ELOprofessional je kao modularno klijent-server rješenje koncipirano za potrebe malih i srednje velikih poduzeća. Modularna struktura ELOprofessionala omogućuje DMS/ECM rješenje koje je prilagođeno individualnim zahtjevima poduzeća.

  • Aplikacije. Jaka strana sustava za upravljanje dokumentima je u objedinjavanju različitih dokumenata, neovisno o njihovom podrijetlu i formatu. U tu svrhu je ELOprofessional kompatibilan s velikim brojem drugih aplikacija poput npr. CAD-, ERP- ili mail sustava, ali i s proizvodima Microsoft Officea.
     
  • Timski rad. Za besprijekoran timski rad potrebno je da sve ovlaštene osobe imaju pristup dokumentima, te da je potom zajamčeno točno protokoliranje svih modifikacija.
     
  • Bez poteškoća. Neovisno o tome radi li se o malim ili velikim instalacijama, uvijek postoji želja za jednostavnim administriranjem i aktualizacijom te, po mogućnosti, za radom bez održavanja. ELOprofessional je tako napravljen da potreba za administriranjem bude što manja.