Software as a service

Putem naše tvrtke kćeri "asp-main application service providing GmbH" na bazi najma možete koristiti naš softver u našem zaštićenom računalskom centru.

Prednosti sustava Software as a Service (SaaS):

  • korištenje visokokvalitetnih aplikacija bez velikih investicija u hardver i softver
  • primjena najmodernijih tehnologija
  • rad aplikacija na maksimalno raspoloživim sustavima
  • osiguranje najnovije verzije softvera od strane "asp-maina"
  • jednostavno i povoljno povezivanje poslovnica, suradnika iz vanjske službe i poslovnih partnera
  • jednostavno osiguranje podataka za e-business rješenja
  • svakodnevno osiguranje podataka

Nakon evaluacije možemo hostirati i Vaš softver!