BUGFIX
Skladování režimu, displej chyby
(k dispozici V6.4.940)


Hodnocení => BWA => / načítání systému

Pokud schéma souboru pomocí File => Open (CTRL + O) je uvedeno, že obsahuje režimy nebyly zobrazeny (v možnosti vkladů).(Tento text byl prelozen překladový software)