BUGFIX
Skladištenje shemu, prikaz pogreške
(dobiti od V6.4.940)


Procjena => BWA => / preuzimanje shema

Ako sheme datoteka koristeći File => Open (Ctrl + O) pokazalo je da ona sadrži sheme nisu prikazani (u opciju depozita).(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)