NEW
Členění podle nákladového střediska / cost dopravce v on-line rezervovat
(k dispozici V6.4.748)


Kniha -> Kniha online

Nyní je možné, že částky uvedené v on-line rezervovat na několik nákladových středisek / cena jednotky rozdělit.

Stačí kliknout v menu Edit -> Split náklady (Ctrl + E) a zadejte požadovanou nákladová střediska / cena jednotky (procenta distribuce, částka) jeden.(Tento text byl prelozen překladový software)