NEW
Split troška / cijene prijevoznika u online knjizi
(dobiti od V6.4.748)


Knjiga -> Book Online

To je sada moguće, iznos unesen u online knjizi na više mjesta troška / cijene jedinice dijele.

Samo kliknite na izbornik Edit -> Split trošak (Ctrl + E) te unesite željeni troška / cijene jedinice (posto distribucija, iznos) jedan.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)