NEW
Nový limit pro usazovatelných odpisy
(k dispozici V7.2.1348)


Nyní je možné, aby každá skupina aktiv a vize nastavit maximální spoluúčastí odpisy.

Pokud je nyní přepočítána a / nebo nové majetek pořízen, non-odčitatelná část se počítá. Tato částka pak může být vyslán na jiný účet. Kromě toho, přebytek limitu je zastoupena rozvoje investic a seznam přístupu v seznamu.

Toto rozšíření byl vyvinut na základě daňových požadavků pro léčbu automobilů v Rumunsku, ale může být také použit pro jiné země nebo odpisové metody.(Tento text byl prelozen překladový software)