NEW
Novi rok za settleable amortizacije
(dobiti od V7.2.1348)


To je sada moguće za svaku skupinu imovine i vizija postaviti maksimalnu odbitna amortizaciju.

Ako je sada obračunala i / ili nove imovina stečena, nepriznati dio se računa. Ovaj iznos onda može biti objavljena na drugi račun. Osim toga, preko granice zastupa razvojne investicije i pristupnu listu u popisu.

Ovo proširenje je razvijen na temelju poreznih uvjeta za liječenje automobila u Rumunjskoj, ali se može koristiti i za druge zemlje ili metode amortizacije.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)