NEW
Změnit heslo při příštím spuštění
(k dispozici V6.4.1040)


Nyní můžete povolit ve finančním účetnictví EUROFIB pro systém Windows na vašem osobním nastavení možnost být vyzváni k dalším krokům se softwarem pro nové heslo.

V softwaru najdete tuto možnost na základě zvláštního Nastavení Programy => My.(Tento text byl prelozen překladový software)