BUGFIX
UVA podle účtů, nikoli reprezentaci záporných čísel správně
(k dispozici V6.4.1008)


Oddělovač pro tisíce nebyl pro záporné částky na daňovém seznamu, podle účtů ve finančním účetnictví EUROFIB pro zobrazení Windows správně. (Např. místo -1.00,00 -100,00)

V softwaru, viz tato analýza zpráv => UVA-validace => podle účtů.(Tento text byl prelozen překladový software)