NEW
Promjena izvoza VB podataka faktoring
(dobiti od V6.4.942)


Posebni programi => izvoz podataka => VB Faktoring

Ovaj program je bio izmijenjen u skladu sa zahtjevima VB factoringa banke.

Tu su sada podržava sljedeće opcije:
(Izvoz računa, kreditnih bilješke i OP-a)

- Cijeli usluga faktoringa
- Međunarodni kredit faktoring(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)