Správce

Systémová správa a správa uživatelů v systému EuroFib je snadná a lze ji provést individuálně.

Úrovně systému. Nastavení a správa:

  • akcí spojených se zálohováním,
  • systémových parametrů,
  • akcí Stored Procedures.

Úrovně správců

  • Konfigurace možností přihlášení (Sarbanes-Oxley)
  • Zřizování skupinových oprávnění na úrovni programu, pole a nositelů nákladů.
  • Správa uživatelů a příslušných oprávnění na úrovni klientů, programu a pole.
  • Úprava standardních nastavení pro jednotlivé uživatele (barvy, velikost zobrazení...).

Uživatelské úrovně. Jednotliví uživatelé také mohou v rozsahu určeném správcem systému samostatně provádět vlastní nastavení a upravovat podle svých požadavků například barvy, velikost zobrazení, různé funkce apod.