Impresum

Schmidhuber EDV Software Ges.m.b.H.

Schmidhuber EDV Software Gesellschaft m.b.H.
Schöpfleuthnergasse 22
A - 1210 Beč

Tel.:+43 1 2700531
Faks.:+43 1 2700535
E-mail:office@schmidhuber.com

identifikacijski broj poreza
na dodanu vrijednost:
ATU15137509
registarski broj za
automatsku obradu podataka:
0932400
Sudski registar trgovačkih
društava:
59 084 p
Trgovački sud u Beču

 

Valid XHTML 1.0 Transitional