Fakturace

Podporujeme vás při všech vašich činnostech: od zakázky přes dodací list až po fakturu.

Výrobní podniky úspěšně využívají kromě operativního systému také náš systém fakturace pro zvláštní druhy účtování, jako jsou například nájmy a podobné výdaje.

Zvláštní výhody a funkce fakturace:

  • možnost fakturace v cizí měně,
  • zvláštní ceník pro každého zákazníka,
  • integrace tematiky dílčích a konečných faktur,
  • evidence dlouhodobých a periodických smluv,
  • možnost nastavení rozvržení,
  • Intercompany – další interní zaúčtování účtovaných nákladů,
  • automatický odvod investičního majetku z investičního účetnictví.