Fakturiranje

Mi Vas podržavamo u Vašim radnim procesima: od narudžbe preko dostavnice, pa sve do fakture.

I proizvodna poduzeća, pored operativnog sustava, uspješno koriste i naše fakturiranje za druga zaračunavanja poput primjerice najamnina i sličnih izdataka.

Posebne prednosti i obilježja fakturiranja:

  • mogućnost fakturiranja u stranoj valuti
  • vlastita tablica cijena za svakog klijenta
  • integracija tematike parcijalnih i završnih obračuna
  • evidentiranje trajnih naloga i periodičkih narudžbi
  • layout se može slobodno definirati
  • Intercompany – interno zaračunavanje knjiženih troškova
  • automatsko isknjižavanje predmeta dugotrajne imovine i knjigovodstva dugotrajne imovine