Dugotrajna imovina

Pregledno se prikazuje upravljanje fiskalnim, trgovačko-pravnim, kalkulatornim vrstama obračuna, te vrstama obračuna unutar koncerna po pojedinom predmetu dugotrajne imovine. Vođenje dugotrajne imovine se odlikuje jednostavnim rukovanjem.

Metode amortizacije. Moguće je degresivna, linearna ili individualna amortizacija te se ista povrh toga može prikazati pomoću postavki matičnih podataka. Mi smo za Vas već kreirali sve uobičajene inačice amortizacije, tako da ništa ne prijeći početak Vašeg rada.

Spreman za budućnost. Posebne amortizacije, vrste priljeva i odljeva te metode amortizacije, koje se mogu slobodno kreirati, osiguravaju najveću moguću fleksibilnost.

Posebne prednosti i obilježja knjigovodstva dugotrajne imovine:

 • kompletne informacije o dobavljaču (ne samo br. računa i ime)
 • input & forget (podatak se jednom unosi te se nakon toga godinama može koristiti)
 • sustav događaja
 • jedinstvena površina za unos kretanja umjesti ikona i polja
 • pregledno i jasno kroz sve poslovne godine
 • u slučaju djelomičnih preknjižavanja može se birati i trenutak istoga, a ne samo početak poslovne godine
 • izdavanje podataka u različitim formatima (Excel, PDF, ASCII, etc.) te se isti mogu direktno čitati
 • neograničeni broj dugotrajne imovine koja se može unijeti u sustav
 • upravljanje podstavkama dugotrajne imovine (pod-brojevi)
 • raspoređivanje po lokacijama i prostorima
 • raszvrstvanje po skupinama dugotrajne imovine
 • proizvođač i serijski broj
 • broj projekta
 • strukturni broj
 • dodavanje slike
 • dodavanje dokumenata po Vašem izboru
 • neograničeni broj dokumenata bilo koje vrste se može rasporediti uz predmet dugotrajne imovine i od tamo pozivati
 • neograničeni broj bilješki koje se mogu pohraniti
 • upravljanje količinama, npr. 20 stolica
 • upravljanje fiskalnim, trgovačko-pravnim kalkulatornim vrstama obračuna, te internim vrstama obračuna unutar koncerna po predmetu dugotrajne imovine
 • automatski odljev predmeta dugotrajne imovine iz fakturiranja