Eszközkönyvelés

Az adózási, számviteli, kalkulatórikus és konszernjogi számítási módok kezelését eszközönként áttekinthetően ábrázoljuk. Az eszközkönyvelésre az egyszerű kezelés jellemző.

Értékcsökkenési leírási módszerek. Degresszív, lineáris vagy egyéni értékcsökkenési leírások lehetségesek, és ezen túlmenően törzsadat beállítások által leképezhetők. Az Önök számára már minden szokásos értékcsökkenési leírás változatot létrehoztuk. Így most már semmi nem akadályozza az azonnali indítást.

A jövőre nézve biztonságos. A szabadon definiálható rendkívüli értékcsökkenési leírások, a hozzáférési módok, a selejtezési módok valamint az értékcsökkenési leírási módszerek nagymértékű flexibilitásról gondoskodnak.

Az eszközkönyvelés speciális előnyei és tulajdonságai:

 • Komplett szállítói információ (nem csak számlaszám és név)
 • Input & Forget (Egyszer kell bevinni, az évekig tartó kiértékelés ráfordítási igény nélkül)
 • Esemény rendszer
 • Egységes felület mozgások bevitele céljára, kapcsolási felületek és mezők helyett
 • Vadnövényzet; áttekinthető és minden gazdasági év vonatkozásában nyomon követhető
 • Részbeni átkönyvelések esetén az időpont is választható, nem csak a gazdasági év kezdete
 • Az adatok kivitele különböző formátumokban (Excel, PDF, ASCII, stb.) és közvetlenül olvasható
 • Befektetett eszközök korlátlan száma a rendszerben
 • Alcsoportba sorolt befektetett eszközök kezelése (alszámok)
 • Hozzárendelés a telephelyhez és a helyiséghez
 • Hozzárendelés eszközcsoportokhoz
 • Gyártó és szériaszám
 • Projektszám
 • Struktúraszám
 • Kép hozzárendelése
 • Dokumentumok hozzárendelése az Ön választása szerint
 • Tetszőleges számú, bármilyen jellegű dokumentumot hozzá lehet rendelni egy befektetett eszközhöz és onnan kiindulva fel lehet hívni.
 • Korlátlan számú jegyzet tárolható
 • Darabszámok kezelése, pl. 20 karosszék
 • Adóügyi, számviteli, kalkulatórikus és konszernjogi számítási módok befektetett eszközönként
 • A befektetett eszközök automatikus csökkentése a számlázás oldaláról