NEW
Zpracování rozšířené zobrazení externích číslem + kontextového menu
(k dispozici V6.4.801)


Platební systém -> Bankovní výpisy -> Zpracování

Detail obrazovka byla vylepšena:

1) Je-li externí číslem je k dispozici, tento konkrétní řádkovou položku navíc k rozšíření počtu.

2) kontextového menu (pravé tlačítko myši bylo přidáno do krabice účtu) s následujícími možnostmi:

- Účet Master
- Účet věstníku
- Otevřené položky
- Vývoj bilance(Tento text byl prelozen překladový software)