Semináře

Osobnímu kontaktu se zákazníky přikládáme velkou váhu. Z tohoto důvodu pořádáme pravidelně semináře, kde jsou prezentovány nová řešení a inovace. Je tak zaručena přímá výměna informací mezi oddělením rozvoje a podpory a zákazníky.

Naše produkty a služby profitují z praktického vývoje, založeného na názorech a návrzích zlepšení od účastníků seminářů, pořádaných naší společností.

Rádi bychom touto cestou co nejsrdečněji poděkovali všem, kteří se seminářů zúčastnili, za projevený zájem.

Seminář:
Datum:Místo:Odkazy:
Seminář Seminar 201925.09.2019
08.10.2019
29.10.2019
 
Vídeň
Vídeň
Vídeň
 


 
Seminář EuroFib 2016

21.09.2016
07.10.2016
21.10.2016

Vídeň
Vídeň
Vídeň

Fotografie
Fotografie
Fotografie
 
Accounting-Symposium19.01.2016
 
Vídeň

Fotografie

Seminář EuroFib 201520.04.2015
21.05.2015
 
Vídeň
Vídeň
Fotografie
Fotografie
Seminář EuroFib 201307.11.2013
20.11.2013
 
Vídeň
Vídeň
Fotografie
Fotografie
Seminář EuroFib 200921.10.2009
28.10.2009
 
Vídeň
Salzburg
 
Fotografie
Fotografie
Seminář EuroFib 200825.09.2008
23.10.2008
 
Vídeň
Vídeň
Fotografie
Fotografie
Seminář EuroFib 200709.10.2007NeusiedlFotografie