NEW
Klientská odpovědnost (seznam HFU) rozšířen - číslo sociálního pojištění
(k dispozici V7.2.1836)


Závazek klienta (seznam HFU) v účetním softwaru EuroFib pro Windows byl rozšířen. Od této chvíle si můžete kromě sociálního pojištění ověřit sociální pojištění prostřednictvím webových služeb.

Nové zadávací pole naleznete pod položkou Master Data => Master Account => Accounts Receivable / Accounts Payable.
Dotaz lze nalézt pod položkou Platby => Kontrolní seznamy => haftungsf. Společnost (HFU).(Tento text byl prelozen překladový software)