NEW
Virtuální rozdělení hromadných účtů v seznamu zůstatků
(k dispozici V7.4.2009)


Seznam zůstatků v účetním softwaru EuroFib pro Windows byl rozšířen o následující funkci:
Nyní můžete pro každý kolektivní účet definovat, které rezervace (TARGET / HAVE), které typy rezervace (typ rezervace na typ dokumentu) by se měly zobrazovat na zvláštním účtu.

příklad:
Kolektivní účet 2300 nároků zákazníků
Identifikace rezervací s typem rezervační banky / pokladny na HAVE => účtu 3444 zálohových plateb
Zobrazení účtování s typem dodavatele účtování na účtu HAVE => 3123 odběratelských účtů
Zobrazení účtování s typem účtování zákazníka na účtu HAVE => 3123 splatných zákaznických účtů

Možnost definice najdete v části Kmenová data => Kmen společnosti => Kolektivní účty.
Možnost pro extra ID lze nalézt v části Vyhodnocení => Seznam zůstatků => Tisk - zaškrtnutí. Omnibus účty.(Tento text byl prelozen překladový software)