NEW
Po vytištění rozvahy zkontrolujte strukturu rozvahy účtů hlavní knihy
(k dispozici V7.6.2104)


Pokud tisknete rozvahu podle struktury rozvahy, je třeba pro každý účet hlavní knihy zadat strukturu rozvahy. Pokud tisknete rozvahu podle struktury skupiny, musí být pro každý účet hlavní knihy zadána struktura skupiny. Tato kontrola byla změněna - dříve byla zkontrolována úplnost obou struktur.

Tuto změnu najdete v softwaru v části Hodnocení => Zůstatek => Zůstatek.(Tento text byl prelozen překladový software)