NEW
BWA - Schema Definition revidované export XML
(k dispozici V7.2.1410)


Maska pro detekci BWA programu v rámci účetní software EuroFib pro Windows byl aktualizován:

- Popisy v titulku
- Nová ikona se zobrazí počet uložených vzorcích, včetně Tooltip
- Nová ikona pro zobrazení Částka vč Tooltip
- Nové ikony pro novou instalaci / vymazání vzorce

Kromě toho, export / import BWA systémy byla zlepšena (struktura XML).

Můžete najít tyto změny v softwaru ve zprávách => BWA => Definice schématu a ve zprávách => BWA => Skladování / načítání schéma.(Tento text byl prelozen překladový software)