NEW
Zkontrolujte nákladová střediska ve skupině nákladových center
(k dispozici V7.2.1819)


Účtování nákladů v účetním software EuroFib pro Windows bylo rozšířeno o funkci. Od této chvíle můžete zkontrolovat, zda byla všechna nákladová střediska přiřazena skupině nákladových center.

Tuto funkci najdete v softwaru pravým tlačítkem myši => Kontrola cen center v následujících maskách:

- Nákladové účetnictví => Základní údaje => Nákladové střediska, Skupiny nákladových center
- nákladové účetnictví => nákladové středisko => obrazovka => nákladové středisko, zůstatky, podrobnosti
- Nákladové účetnictví => Nákladové středisko => Tisk => Seznam nákladových center, zůstatky, podrobnosti(Tento text byl prelozen překladový software)