NEW
Exportní finanční audit rozšířen (AT)
(k dispozici V7.4.2029)


Vývoz pro finanční audit v Rakousku byl rozšířen takto:

- Byl přidán název čísla účtu
- Nyní si můžete vybrat mezi oddělovačem TAB a středníkem
- Nyní můžete vybrat příponu souboru TXT nebo CSV

Export najdete v sekci Evaluations => Diverse => Financial audit output.(Tento text byl prelozen překladový software)