NEW
Zadejte rozdíly kurzů v číslicích
(k dispozici V7.2.1848)


Zpracování modulu výpisu importní banky bylo rozšířeno o funkci. Od tohoto okamžiku můžete pomocí pravého tlačítka myši vytvořit rozdíl v číslech (= F9, podobně jako při online rezervaci).

eg.
Faktura rezervovaná v EUR / USD a platba / debet prostřednictvím bankovního výpisu pouze v EUR.
Faktura byla vypořádána 100% - jakýkoli rozdíl v ceně lze okamžitě vytvořit / odepsat.

Toto rozšíření naleznete v číslech (F6) v části Platební transakce => Bankovní výkazy => Zpracování.(Tento text byl prelozen překladový software)