NEW
Zpracování - na displeji informace o databázi
(k dispozici V7.1.1227)


V editačním obrazovce modulu závěrky importní banka do účetního software pro Windows EuroFib se zobrazí ihned, banka nebo IBAN importu souboru.

Kromě toho, pomocí symbolů informace údaje o bankovním účtu objeví v EuroFib (pokud existuje)

Najdete zde tyto změny v softwaru na základě zaplacení => Bankovní výpisy => zpracování.(Tento text byl prelozen překladový software)