NEW
Protokol bankovního výpisu - zobrazí počáteční zůstatek a konečný zůstatek
(k dispozici V7.4.1939)


Log v modulu Import Bank Statement byl vylepšen následovně: Od nynějška se také zobrazuje počáteční zůstatek a konečný zůstatek.

Tuto změnu najdete v softwaru v části Platební transakce => Importovat výpisy z bank => Protokol.(Tento text byl prelozen překladový software)