NEW
Byl rozšířen modul pro interní fakturaci (intercompany)
(k dispozici V7.4.2012)


Modul Intercompany v účetním softwaru EuroFib pro Windows byl rozšířen o následující body:

- Účty lze nyní také definovat pomocí výběrového pole
- Původní nákladové středisko účtování nákladů lze použít k dalšímu účtování

Tato rozšíření najdete v softwaru pod FA => Intercompany => Master data => Options.(Tento text byl prelozen překladový software)