NEW
Parametr %client pro specifikaci cesty exportu PDF/souboru
(k dispozici V7.7.2209)


Výchozí návrhy cest pro výstup do souboru / výstup do PDF byly rozšířeny. Od této chvíle můžete v cestě používat parametr %client - ten bude nahrazen 4místným číslem klienta.

Příklad – přihlášení do klienta 1:

Výstup do souboru
C:\%clientExport => pokud kliknete na blesk, nabídne se cesta C:001Export.

Výstup do PDF
C:\%clientPDF => pokud kliknete na symbol PDF, nabídne se cesta C:001PDF.

Toto rozšíření najdete v softwaru pod Speciální programy => Moje nastavení na kartě Tisk.(Tento text byl prelozen překladový software)