NEW
OPZ-STAT-1 ročně (HR)
(k dispozici V7.4.2010)


Statistiky OPZ v účetním softwaru EuroFib pro Windows byly upraveny kvůli právním změnám. Od nynějška, když zadáváte datum, jsou zbývající pole pro datum vyplňována ročně.

Například:
Datum 01/01/2019

Výsledky 01.01.2019 - 31.12.2019
Uzávěrka 31. prosince 2019
nevyplaceno do 31. 12. 1919

Tuto změnu najdete v softwaru v sekci Hodnocení => Otevřené položky => Statistiky lidských zdrojů.
(Tento text byl prelozen překladový software)