NEW
Nový seznam návrhů plateb (velmi jednoduchý A4)
(k dispozici V7.4.1940)


Platební transakce v účetním softwaru EuroFib pro Windows byly rozšířeny. Jako alternativu si nyní můžete vybrat jednoduchý seznam vysokých A4 jako alternativu k obvyklému seznamu návrhů plateb.

Tuto změnu najdete v softwaru v části Platební transakce => Odchozí platby => Kontrolní seznam.(Tento text byl prelozen překladový software)