NEW
Automatické zrušení - zohlednění rozdělení v nákladovém účetnictví
(k dispozici V7.4.2042)


Automatické zrušení (včetně funkce okamžitého zrušení / kopírování) bylo rozšířeno. Od této chvíle se zohlední také jakékoli rozdělení nákladů (rozdělení rezervace na několik nákladových středisek / nákladových jednotek).

Tuto změnu najdete v softwaru pod Book => Book online.(Tento text byl prelozen překladový software)