NEW
Zkopírujte banky a bankovní účty z klienta na klienta
(k dispozici V7.4.1944)


Funkce kopírování na klientovi byla rozšířena o banky a bankovní účty. Nyní můžete také kopírovat tato kmenová data z klienta do klienta.

Tuto příponu najdete v softwaru v části Speciální programy => Správa souborů => Kopírovat do klienta.(Tento text byl prelozen překladový software)