NEW
Souhrnný list UVA - zobrazit přepočet čistého základu / daně (pouze pro AT)
(k dispozici V7.6.2049)


Byl rozšířen souhrnný list v oblasti zálohových přiznání k DPH pro Rakousko.
Od této chvíle bude daň podle FA-Online vytištěna také vpravo dole. Tato částka je nahlášena finančnímu úřadu.

Tato částka vyplývá z vašeho nastavení daňovým úřadem:

Není aktivován žádný přepočet => daň se vypočítá podle základu
Přepočet aktivován => v závislosti na nastavení

Nastavení pro přepočet najdete pod Kmenová data => Údaje o společnosti => Daňové definice => Daňový úřad a souhrnný list v části Hodnocení => UVA ověření => Standardní(Tento text byl prelozen překladový software)