NEW
rozšířená kniha rovnováha a stohovací přehledy modul
(k dispozici V7.2.1746)


Názory modul v účetnictví Soft EUROFIB pro Windows byl rozšířen následovně (varianta účty):

- Můžete zachytit dva účty zisk / ztráta za zobrazení.
Tyto účty jsou tlak rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty buď k výpočtu (pokud je zisk / ztráta není zaslán), nebo se správným zobrazováním (značka) je používán. (Visual standardní viz Fixkonten)

- Můžete zachytit účet rozdíl za zobrazení.
Tento účet je pak použit v dávkových rezervací v případě, že rezervace v tomto pohledu je debetní / nerovné.

Pro tuto změnu v softwaru na základě kmenových dat => Firma master => pohledů.(Tento text byl prelozen překladový software)