Porsche Hungaria Kft

Společnost Porsche Hungaria Kft. byla jedním z prvních uživatelů systému EuroFib ze skupiny Porsche ve východní Evropě. Po společnosti Porsche Hungaria Kft. byl systém zaveden i v dalších zemích východní Evropy, přičemž mimořádnou výzvou byly Ukrajina, Makedonie a Albánie.

Pro každého to pravé. Společnost Porsche Hungaria Kft. je dobrým příkladem toho, že systém EuroFib má optimální využití i ve větších podnicích. Již více než 16 let usnadňuje společnosti Porsche Hungaria Kft. její úctyhodný rozvoj.
 

„Každý den pracuje v obchodním oddělení společnosti Porsche se systémem EuroFib současně až 80 uživatelů.“

Porsche Hungaria Kft.