Porsche Hungaria Kft

Porsche Hungaria Kft. je bio jedan od prvih kupaca EuroFib-a iz grupacije Porsche u istočnoj Europi. Nakon društva Porsche Hungaria Kft. slijedile su mnoge instalacije u istočnoj Europi, pri čemu su Ukrajina, Makedonija i Albanija predstavljale poseban izazov.

Za svakoga ono pravo. Porsche Hungaria Kft. je dobar primejr za to da se EuroFib optimalno može koristiti i u većim poduzećima. Već više od 16 godina pratimo Porsche Hungaria Kft. u njihovoj velikoj ekspanziji.
 

"Do 80 EuroFib korisnika svakodnevno istovremeno radi u području ugovornih partnera Porschea"

Porsche Hungaria Kft.