Područje primjene koncern

Međunarodni koncerni kod našeg knjigovodstvenog programa EuroFib za Windowse posebno cijene opseg usluga. Bez obzira želite li svoju bilancu sastaviti prema Zakonu o poduzećima (UGB) ili prema IFRS-u i/ili US-GAAP-u, svi su nacionalni i međunarodni prikazi mogući.

Ako Vaše poduzeće podliježe strogim smjernicama Sarbanes-Oxley-a, program EuroFib za Windowse podržat će Vas ponudom mnogobrojnih protokola i funkcija.

Ovaj Vam višejezični program neovisan o znakovima koje koristite osigurava poslovanje diljem svijeta.

EuroFib za Windowse ima integrirano knjigovodstvo dugotrajnom imovinom koje sadrži porezne i trgovačke te međunarodne propise.

Moguće je i povezivanje sa softverima koji se koriste za koncerne kao što je primjerice SAP/R3™.