NEW
Audit struktury rozvahy / struktura skupiny optimalizován
(k dispozici V7.2.1906)


Bilanční modul v účetním softwaru EuroFib pro Windows byl optimalizován. Od této chvíle se bude kontrolovat pouze struktura všech rozvahových účtů za účelem tisku aktiv / pasiv a pouze rozčlenění všech účtů výkazu zisku a ztrát v případě tisku výkazu zisku a ztráty.

Tuto změnu můžete najít v programu Evaluations => Balance => Balance.(Tento text byl prelozen překladový software)