NEW
Optimizirana je revizija strukture / strukture strukture bilance
(dobiti od V7.2.1906)


Optimiziran je modul bilance u računovodstvenom softveru EuroFib za Windows. Od sada će se samo struktura svih računa bilance provjeriti za ispis imovine / obveza i samo raščlambu svih računa računa dobiti i gubitka u slučaju tiskanja računa dobiti i gubitka.

Ovu promjenu možete pronaći u softveru pod Evaluations => Balance sheet => Bilanca.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)