Preuzimanje

U području predviđenom za učitavanje možete pronaći najnovija ažuriranja (update) programa te mnoštvo uputa i tehničke dokumentacije za naše softverske pakete:

  • Ažuriranja (updates)
    U ovom području možete pronaći aktualan EuroFib za Windows Update, Crystal Reports XI Runtime te jezična ažuriranja. 
     
  • Dokumenti
    Ovdje možete pronaći mnoštvo uputa i tehničkih dokumentacija


Molimo obratite pažnju na činjenicu da su određene datoteke raspoložive samo za naše klijente s kojima imamo ugovor o održavanju te da je iz tog razloga potreban individualni korisnički račun (login).