NEW
Změna komorového poplatku (KU1) v Rakousku
(k dispozici V7.2.1903)


Kumulativní přidělení komunity (KU1) v Rakousku činí od 01.01.2019 pouze 0,29% (až 3 miliony EUR) místo předchozích 0,3%.
Navíc vstupní daně z investic do dlouhodobého majetku již nejsou zahrnuty do vyměřovacího základu.

Je nutné provést následující změny (kromě aktualizace Eurofibu):
Master Data => Hlavní firma => Daňové definice => Daňový úřad
Karta UVA, zadejte novou hodnotu zde. (POZOR: Zadejte v tisících)

Kromě toho musíte v části Master Data => Account Master => Accounts G / L zaškrtnout políčko Asset pro příslušné účty dlouhodobých aktiv. Ty se při výpočtu daňového základu nezohledňují.

Další změna:
Hodnocení komory je vytištěno na shrnutí pouze v následujících hodnoceních:
- Měsíce 3, 6, 9, 12
- čtvrtletí 1-4
- Denní rozsah (např. 01.01.2019 - 31.12.2019) pro roční hodnoty(Tento text byl prelozen překladový software)